L A U H O N G L A MM A I N L Y

M E Z Z O T I N T

L A U H O N G L A MM A I N L Y

M E Z Z O T I N T

 CHAPTER - Ø PROLOGUE
i | 2020
B O O K   O F   * * * *

28pp 4-COLOR RISOGRAPH HAND-BIND BOOK


A5 
ii | 2019
M U M B O   J U M B O

INTAGLIO : MEZZOTINT & CHINE-COLLE


25 x 30 cm iii  •  iv  •  v | 2019
M R . P I N  E  •  
M R . S Q U A S H  •
M R . F L U R R Y

INTAGLIO : MEZZOTINT & CHINE-COLLE


5 x 8.5 cm (iii), 5 x 5 cm (iv) & 5 x 6 cm (v)vi | 2019
H A N K Y   P A N K Y

INTAGLIO : MEZZOTINT & CHINE-COLLE


10.5 x 14 cm vii | 2019
M A K E   A   D E A T H   W I S H

INTAGLIO : MEZZOTINT


5 x 6 cm viii | 2019
W I S H I N G   Y O U   H A V E   M A N Y   M O R E
C A N D L E S   T O   B L O W

INTAGLIO : MEZZOTINT & CHINE-COLLE


12 x 15 cm
 ix | 2019
I ‘ M   S O   T I R E D   O F   P R E T E N D I N G   T O   B E   A   F R U I T

INTAGLIO : MEZZOTINT & CHINE-COLLE


18 x 27 cm